Blog

Szukamy nowych rozwiązań

Rozmowa z dr. Wojciechem Wardackim, prezesem zarządu Grupy Azoty S.A. Jak Pan ocenia perspektywy dla przemysłu chemicznego na najbliższe lata? Branża chemiczna na świecie rozwija się bardzo dynamicznie. Jesteśmy świadkami zaawansowanych procesów z zakresu innowacji, uregulowań prawnych, jak również wielomiliardowych fuzji generujące synergie kosztowe. Polski sektor chemiczny na tym  tle wypada bardzo obiecująco. Mamy jako…
Więcej

Podsumowanie jesiennych Debat Eksperckich w ramach Kampanii “Polska Chemia”

Za nami najważniejsze wydarzenia Kampanii „Polska Chemia”. Jesienią odbyły się dwie debaty ekspercie autorskiej Kampanii Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, której głównym celem jest promocja strategicznego sektora gospodarki, jakim jest Polska Chemia oraz budowanie płaszczyzny dialogu z administracją. Polski przemysł chemiczny to sektor promujący innowacyjność, dbający o środowisko, tworzący nowe miejsca pracy a także respektujący zasady zrównoważonego…
Więcej

Sukces w przemyśle 4.0 – cztery kluczowe obszary

   Czwarta rewolucja przemysłowa odnosi się do cyfryzacji przemysłu oraz integracji fizycznych i wirtualnych systemów produkcyjnych. Celem Przemysłu 4.0 jest stworzenie automatycznego, zintegrowanego i zoptymalizowanego przepływu produkcji, przy jednoczesnym zapewnieniu większej elastyczności i wyższych standardów jakości w procesach inżynieryjnych, planistycznych, produkcyjnych, operacyjnych i logistycznych. Posiadanie zdolności do adaptacji będzie kluczem do sukcesu, a bycie proaktywnym…
Więcej

Odpowiedzialna chemia – znaczenie sektora dla gospodarki

Ostatnie 20 lat przyniosło wiele szans rozwojowych przemysłowi chemicznemu na całym świecie, a przed nami postawiło wiele nowych wyzwań. Nie ma już regionów świata, na rozwój których nie wpływałaby branża chemiczna. Nasze produkty i tysiące ich pochodnych na co dzień kształtują i kierunkują przeobrażenia, którym podlegamy. Rosnąca dostępność, innowacyjność, „zmniejszanie” odległości pomiędzy twórcami a odbiorcami…
Więcej