Blog

Tomo Group Sp. z o.o Partnerem Merytorycznym I Forum Kampanii “Polska Chemia”

Z przyjemnością informujemy, że Tomo Group Sp. z o.o jest Partnerem Merytorycznym I Forum Kampanii Polska Chemia online viagra no prescription. Celem Tomo Gropup jest efek­tywne dzi­ałanie z wy­ko­rzys­taniem po­tencjału Internetu by pod­nosić sku­tecz­ność ko­mu­nikacji marketingowej, za­równo w skali lokalnej jak i mię­dzy­na­rodowej. His­toria Tomo Group to suk­cesy setek klientów, wy­grane kam­panie oraz tysiące au­tor­skich stra­tegii,…
Więcej

EY Partnerem Merytorycznym Kampanii “Polska Chemia”

Z przyjemnością informujemy, że EY jest Partnerem Merytorycznym Kampanii Polska Chemia investigate this site. EY to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego, który angażuje się w działania na rzecz lepszego funkcjonowania globalnej rzeczywistości. Wiedza, doświadczenie i świadczone przez EY wysokiej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych oraz…
Więcej

Koło Naukowe “Flogiston” Ambasadorem “Polskiej Chemii”

Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii jest przyznawany osobom, instytucjom, przedsiębiorstwom, organizacjom za promocję marki Polskiej Chemii i działalność na rzecz sektora. Tytuł jest przyznawany m more helpful hints.in. podczas corocznych, podsumowujących rok konferencji. Podczas Gali "Polska Chemia" tytuł ten został przyznany Kołu Naukowemu "Flogiston". W imieniu Chemicznego Koła Naukowego "Flogiston" działającego przy Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej…
Więcej