Blog

Kampania “Polska Chemia”

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie. Kampania „Polska Chemia” realizowana jest pod…
Więcej

Hacked By Sxtz

Hacked By SxtzHacked By Sxtz GreetZ : Prosox & Shade Contact @KunSxtzHacked By Sxtz
Więcej