Category Archives: Aktualności

Odpowiedzialna chemia – znaczenie sektora dla gospodarki

Ostatnie 20 lat przyniosło wiele szans rozwojowych przemysłowi chemicznemu na całym świecie, a przed nami postawiło wiele nowych wyzwań. Nie ma już regionów świata, na rozwój których nie wpływałaby branża chemiczna. Nasze produkty i tysiące ich pochodnych na co dzień kształtują i kierunkują przeobrażenia, którym podlegamy. Rosnąca dostępność, innowacyjność, „zmniejszanie” odległości pomiędzy twórcami a odbiorcami…
Więcej