Kampania „Polska Chemia”

polskachemia_www

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Kampania „Polska Chemia” realizowana jest pod hasłem

POLSKA CHEMIA - nasza gospodarka, nasze życie, nasza przyszłość

Cele Kampanii „Polska Chemia”:

  • Promocja i umacnianie wizerunku polskiego przemysłu chemicznego
  • Promocja Godła „POLSKA CHEMIA”
  • Stworzenie narzędzia promującego technologie i produkty Podmiotów Członkowskich PIPC m.in. na rynkach eksportowych
  • Realizacja celów statutowych PIPC
  • Stworzenie spójnego przekazu wizerunkowego dla Członków Izby i sektora.

Chcemy zwrócić uwagę na to, jak istotnym elementem polskiej gospodarki jest przemysł chemiczny. Dzisiaj Polska Chemia to:

  • najwyższa jakość produktów
  • dbałość o środowisko naturalne
  • wysoko wykwalifikowane kadry
  • jedne z najwyższych nakładów na krajowe inwestycje majątkowe i kapitałowe
  • najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego

Polska Chemia to siła napędowa w innowacyjności, badaniach podstawowych i nauce.