Kapituła

Przewodniczący Kapituły Kampanii „Polska Chemia”: dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Członkowie (kolejność alfabetyczna):

Piotr Cieśliński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Prof. dr hab. Janusz Jurczak, Przewodniczący Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Krystian Pater, Członek Zarządu, PKN Orlen S.A.

Jerzy Polaczek, Zastępca Redaktora Naczelnego Miesięcznika "Przemysł Chemiczny"

dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Łukasz Zalicki, Partner, EY

Sekretarz Kapituły: Paweł Kwiecień, Główny Specjalista w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, Koordynator Kampanii „Polska Chemia”.