Kapituła

Przewodniczący Kapituły Kampanii „Polska Chemia”: dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Członkowie (kolejność alfabetyczna):

Piotr Cieśliński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Prof. dr hab. Janusz Jurczak, Przewodniczący Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Jerzy Polaczek, Zastępca Redaktora Naczelnego Miesięcznika "Przemysł Chemiczny"

dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Łukasz Zalicki, Partner, EY