Godło Polska Chemia

Godło POLSKA CHEMIA, jest elementem wspierającym realizację celów i założeń Kampanii oraz narzędziem umacniającym markę polskiego sektora chemicznego na forum krajowym i międzynarodowym. Godło POLSKA CHEMIA jest znakiem jakości sektora. Z Godła POLSKA CHEMIA mogą korzystać Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz wyróżnione instytucje na zasadzie dobrowolności. Prawa autorskie do Kampanii „Polska Chemia” i znaku słowno-graficznego – Godła POLSKA CHEMIA należą do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.