O sektorze

Przemysł chemiczny odgrywa istotną rolę w gospodarce i ma wpływ na całokształt jej funkcjonowania. Branża ma niebagatelne znaczenie dla sytuacji na rynku pracy: zatrudnia ponad ćwierć miliona osób, a dodatkowo szacuje się, że jedno miejsce pracy w przemyśle chemicznym generuje do ośmiu nowych stanowisk w sektorach powiązanych. Bez przemysłu chemicznego nie moglibyśmy mówić o wielu sukcesach polskiej gospodarki.

Jak sytuacja gospodarcza wpływa na polski rynek chemiczny?

Analizując ogólny stan i trendy ekonomiczne, zwłaszcza dane dot. światowego kryzysu sprzed paru lat, można powiedzieć, że silny przemysł chemiczny jest buforem ochraniającym inne branże i całą gospodarkę przed skutkami recesji. Spadki większości danych makroekonomicznych sprzed kilku lat były łagodniejsze w sektorze chemicznym niż w całej gospodarce – to dowód na to, że chemia stanowi trzon gospodarki Polski.

Gospodarka i regulacje a rynek chemiczny

Dzisiaj rynek chemiczny jest rynkiem globalnym. Oznacza to, że konkurencja nie zatrzymuje się na  granicach państw, a podmioty krajowe muszą zabezpieczyć swoją pozycję konkurencyjną wobec producentów z innych krajów i regionów świata. Globalizacja ma dla chemii istotne znaczenie, ponieważ dostęp do rynku nie zawsze koreluje z możliwościami ograniczenia marż przez producentów. Poniżej istotne kwestie ogólnogospodarcze, które mają wpływ na sytuację branży.

  1. Surowce. Polski przemysł chemiczny ponosi koszty, które trudno ograniczyć, takie jak koszty zakupu podstawowych surowców. Jednym z tych surowców jest gaz ziemny, który stanowi nawet połowę kosztów produkcji wielu firm chemicznych. Mimo spadających cen i rosnącego stopnia dywersyfikacji, Polska wciąż kupuje błękitne paliwo znacznie drożej niż konkurenci z krajów Europy Zachodniej lub ze Stanów Zjednoczonych.
  2. Regulacje klimatyczne. Polski przemysł chemiczny od lat zmniejsza swoją emisyjność, jednak rosnące koszty np. uprawnień do emisji CO2 (również związane z propozycjami Komisji Europejskiej dot. Reformy Systemu EU ETS) stanowią duże wyzwanie dla branży, zwłaszcza w krajach Europy Centralnej.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.