Magazyn Polska Chemia

Magazyn jest jednym z elementów prowadzonej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Kampanii „Polska Chemia”, która ma na celu budowę i umacnianie marki Polskiej Chemii w kraju i na rynkach eksportowych.

Odbiorcami naszego Magazynu będą pracownicy polskich placówek dyplomatycznych, rządowych agend promujących eksport i Polskę jako miejsce przyjazne inwestorom, a także kadra zarządzająca spółek członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

W ten cel - promocję Polskiej Chemii w kraju i poza jego granicami - wpisuje się idea Magazynu. W Magazynie „Polska Chemia” wypowiadają się eksperci, naukowcy i managerowie pracujący w naszej branży.

Magazyn można pobrać w wersji elektronicznej na stronie. Zapraszamy do lektury.

Możliwość komentowania jest wyłączona.